Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Zgłoszenie padnięcia zwierząt

Zgłaszanie każdego przypadku padnięcia bydła, owiec i kóz

            Obowiązek zgłoszenia przez właściciela zwierzęcia padnięcia bydła, owiec i kóz wynika z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt  z dnia 11 marca 2004r. (t.j. 2020.1421).  Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 2b kto uchyla się od obowiązku informowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Procedura zgłaszania padnięć:

Informację o padnięciu zwierzęcia należy niezwłocznie zgłosić do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, z podaniem wymaganych danych:

a)    Imię i nazwisko posiadacza zwierzęcia,
b)    Nr kolczyka zwierzęcia,
c)    Data urodzenia zwierzęcia,
d)    Data i godzina padnięcia zwierzęcia,
e)    Przyczyna padnięcia,  jeśli znana,
f)     Płeć  padłego zwierzęcia,
g)    Ilość sztuk bydła pozostałą w gospodarstwie,
h)    Nr telefonu kontaktowego do posiadacza zwierzęcia,
i)     Czy zgłaszano już zakładowi utylizacyjnemu konieczność odbioru padliny lub jaki zakład odebrał już padłą sztukę.

Zakłady utylizacji:

 • STRUGA S.A.
  Jezuicka Struga 3, 88-111 Rajewo
  tel. +48 52 3511090
  tel./fax. +48 52 3512524
  email: struga@struga.pl
  Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592
 • Zakład Utylizacyjny "EKOUTIL" Śmiłowo
  ul. Pilska 1, 64-810 KACZORY
  tel./fax. +48 672814306
  telefony całodobowe:
  tel. kom. +48 667 984290
  tel. kom. +48 667 984135
  tel. +48 67 2814261
 • P.P.H. HETMAN Sp. z o.o.
  Florianów 24, 99-311 Bedlno
  tel. kom. +48 662 041241
  tel./fax +48 24 2821653; BEZPŁATNE POŁĄCZENIE: 800 333 212
 • email: hetman@hetman.pl
INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 52
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2020-11-02 10:19:56