Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie

      Co to jest?
Zaktualizowana ulotka informacyjna w zakresie zasad bioasekuracji, przeznaczona dla hodowców zwierząt gospodarskich

 

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;

2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak     i niskiej temperaturze w budynku;

3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;

4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w  systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności  zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH  ORAZ  W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ  NALEŻĄ DO GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.  

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 78
Wprowadzony przez: Marek Winiarski
Data opublikowania: 2020-03-18 09:35:26