Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Szukaj w tym dziale:
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: konserwator

 

OGŁOSZENIE

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Złotowie ogłasza nabór lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, oraz osób będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej niezatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Złotowie do realizacji niżej wymienionych zadań w ramach umowy - zlecenia

Rodzaj czynności:

 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną
  z zakresu bioasekuracji.

Wymagania konieczne:

 1. wykształcenie wyższe weterynaryjne;
 2. posiadanie prawa jazdy kategorii B;
 3. zdolności organizacyjne, komunikatywność, obowiązkowość;
 4. umiejętność obsługi komputera;
 5. znajomość polskich i unijnych przepisów weterynaryjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 2. kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie;
 5. aktualne zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii;
 6. aktualna książeczka/zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 7. aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o prawie do wykonywania zawodu lekarza weterynarii;
 8. aktualne zaświadczenie o odbytym szkoleniu BHP;
 9. kopia dokumentu potwierdzającego opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej albo z tytułu umowy o pracę lub innej umowy – zlecenia;
 10. prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy – załącznik nr 1;
 11. prawidłowo wypełnione podanie o wyznaczenie do realizacji zadań w ramach umowy – zlecenia – załącznik nr 2.

Osoby zainteresowane powinny złożyć wypełnione oferty do dnia 26 kwietnia 2019 r. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie, ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów w godz. 7:00 – 15:00.

Rozpatrywanie wniosków będzie się odbywało komisyjnie. Komisja po rozpatrzeniu  i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych osób wraz z zakresem wyznaczenia. 

Wnioski niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia

Plik do pobrania

Pliki do pobrania – Ogłoszenie

Pliki do pobrania – Załącznik nr 1 bioasekuracja

Pliki do pobrania – Załącznik nr 2 bioasekuracja