Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Złotowie
Szukaj w tym dziale:

Film instruktażowy dla leśników i myśliwych.

Wersja II poprawiona i uaktualniona 

 

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. Spektrum działania na drobnoustroje: produkt powinien wykazywać działanie wirusobójcze;

2. Zakres temperatur - środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak     i niskiej temperaturze w budynku;

3. Bezpieczeństwo działania środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;

4. Zakres stosowania: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.

Dezynfekcję obiektów inwentarskich należy przeprowadzać w  systemie pomieszczenie puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

W przypadku konieczności  zachowania szczególnych środków ostrożności przy stosowaniu produktu biobójczego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób je stosujących, zwierząt przybywających w pomieszczeniach, w których produkty stosowano a także środowiska (wody, gleby) właściwym jest nawiązanie kontaktu z profesjonalną firmą prowadzącą dezynfekcję.

WYKAZ PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE URZĘDU REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH  ORAZ  W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ POD ADRESEM:

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

PRODUKTY BIOBÓJCZE PRZEZNACZONE DO STOSOWANIA W HIGIENIE WETERYNARYJNEJ  NALEŻĄ DO GRUPY PRODUKTOWEJ PT3.

Każdorazowo przed dokonaniem wyboru produktu biobójczego do celów dezynfekcyjnych należy upewnić się, że dany preparat wykazuje działanie wirusobójcze. Informacja ta zawarta jest w ulotce produktu biobójczego lub w materiałach informacyjnych towarzyszących danemu produktowi.  

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

 

Zaktualizowana ulotka dotycząca zasad bioasekuracji (zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń) w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną. Ulotka zawiera aktualny wykaz produktów biobójczych o działaniu wirusobójczym, które są przeznaczone do zastosowania w higienie weterynaryjnej.

Plik do pobrania – zasady mycia i dezynfekcji środków transportu, obuwia i pomieszczeń

 

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie dziki i świnie. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF stąd, choroba ta nie stwarza żadnego zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, jak również w produktach żywnościowych zawierających mięso chorych świń lub dzików. W suszonej kiełbasie lub słoninie zachowuje zakaźność przez ok. 300 dni.

Więcej informacji w załączniku.

Pliki do pobrania – Afrykański pomór świń

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2018 r. na terenie całej Polski, na obszarach innych niż obszar ochronny, obszar objęty ograniczeniami oraz obszar zagrożenia.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują 

WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.

Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

Celem niniejszej akcji informacyjnej jest wsparcie działań zmierzających do eliminacji wirusa, poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie poniższych zasad zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Przez „dziki padłe” należy rozumieć zwłoki dzików (w tym dzików zabitych w wypadkach komunikacyjnych) świeże lub w dowolnym stadium rozkładu, w tym również kości dzików.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;

* powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia;

* zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego: w trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości);

W związku z zagrożeniem ASF:

w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;

należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);

* nie spuszczać psów ze smyczy;

* należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;

* należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii. 
Zatwierdził: Paweł Niemczuk– Główny Lekarz Weterynarii.

 

Materiały informacyjne dla hodowców trzody chlewnej dot. afrykańskiego pomoru świń do pobrania:

Informacja nr 1

Informacja nr 2